ภาษาไทย
About Thai NVDR Co., Ltd.
Information Dissemination
 
Investment Guide
Market Data
News
Download NVDRs Form
Related Links
FAQs
Contact Us
Site Map
Acquisition and disposal reports for NVDR holders
     
  Report of acquisition or disposal of NVDR and underlying shares (if any) : Form 246-2-NVDR  
     
 

Nov 29 , 2011 : Form 246-2 PHATRA
Nov 22 , 2011 : Form 246-2 KGI
Nov 14 , 2011 : Form 246-2 BANPU
Nov 01 , 2011 : Form 246-2 TTCL
Oct 13 , 2011 : Form 246-2 SPALI
Oct 13 , 2011 : Form 246-2 SF
Sep 27, 2011 : Form 246-2 LH
Sep 27, 2011 : Form 246-2 SF
Sep 22, 2011 : Form 246-2 BAY
Sep 22, 2011 : Form 246-2 TTCL
Sep 20, 2011 : Form 246-2 TTCL
Sep 16, 2011 : Form 246-2 PHATRA
Sep 14, 2011 : Form 246-2 SOLAR
August 10, 2011 : Form 246-2 LIVE-W1
August 5, 2011 : Form 246-2 AP Preliminary Data*
August 5, 2011 : Form 246-2 PE
August 4, 2011 : Form 246-2 PE
July 21, 2011 : Form 246-2 TTCL
June 15, 2011 : Form 246-2 THIP
May 25, 2011 : Form 246-2 NEW
May 9, 2011 : Form 246-2 NEW
May 2, 2011 : Form 246-2 AP
April 20, 2011 : Form 246-2 AP
April 11, 2011 : Form 246-2 MJD
April 11, 2011 : Form 246-2 SVOA
April 8, 2011 : Form 246-2 GOLD
April 4, 2011 : Form 246-2 EGCO
April 4, 2011 : Form 246-2 EGCO
March 14, 2011 : Form 246-2 AP
February 28, 2011 : Form 246-2 SSC
February 16, 2011 : Form 246-2 ฺ็BH
January 18, 2011 : Form 246-2 THRE
January 5, 2011 : Form 246-2 EGCO

Preliminary Data* - The form is being verified and/or incomplete.

 

 
For more information, please contact SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter +662 009 9999
top