สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SABUY บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.70 38.00 / 10.40 15.34 1.90 1,492.50 15,967.13 22,484.39 1,530.83 12.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ธ.ค. 2565 07:58   กำหนดการใช้สิทธิของ SABUY-W2
06 ธ.ค. 2565 07:57   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WB (F53-5)
29 พ.ย. 2565 19:50   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 พ.ย. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
18 พ.ย. 2565 08:18   หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2451-5335
เบอร์โทรสาร 0-2451-5338
URL http://www.sabuytechnology.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/07/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/11/2563
ราคา IPO (บาท) 2.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 16/03/2564
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  บริการ /  บริการ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทยเริ่มแรกจากให้บริการระบบตู้เติมเงิน และได้ขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายเข้าถึงลูกค้า (touchpoints) ที่มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตัวเองที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่ ?เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอนาคต? SABUY ได้สร้าง ecosystem ของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต่างๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศน์ของตัวเอง ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1.Payments and Wallet 2.Enterprise & Life 3.Connext 4.Financial Inclusion 5.InnoTainment และ 6.Venture

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2565 18 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.91% 10,883 32.96% 4,205
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.33% (ณ วันที่ 07/12/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.34% (ณ วันที่ 07/12/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.46 -5.73 -4.34
  20 วัน -21.90 -25.82 -21.84
  60 วัน -33.13 -35.09 -32.40
  120 วัน -56.15 -56.20 -55.89
  YTD -56.68 -56.82 -55.74
  P/E (X) 15.34 29.66 17.61
  P/BV (X) 1.90 2.54 1.60
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.54 0.16 0.77

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@23 พ.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี 429,446,045 28.78
  2. นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ 150,400,000 10.08
  3. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 85,000,000 5.70
  4. นาย ประพันธ์ อัศวพลังพรหม 45,168,900 3.03
  5. คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน) 37,650,628 2.52
  6. นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 34,340,995 2.30
  7. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ 26,121,350 1.75
  8. นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ 24,219,900 1.62
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,136,741 1.48
  10. น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ 16,000,000 1.07

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองประธานกรรมการ
  4. นาย วชิรธร คงสุข กรรมการ
  5. นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการ
  6. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ
  7. นาย ฆนัท ครุธกูล กรรมการ
  8. นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง อุมาวดี รัตนอุดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  07 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,492.26  1,201.38  1,005.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 15,967.13  29,674.08  1,819.05 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.70  24.70  1.81 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.62  2.26  N/A 
  P/BV (X) 1.90  11.54 
  P/E (X) 15.34  175.98  23.89 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 242.83  481.58  185.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 308.44  145.10  113.24 
  Beta 2.16  1.74 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -56.68  1,264.64  -27.60 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.44  0.10  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.04  0.37 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.03 บาท 19 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.03 บาท 02 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.03 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 237.66 452.25 236.04 93.44 127.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 723.63 1,489.80 1,371.41 103.85 116.98
  สินค้าคงเหลือ 537.07 150.91 192.68 108.36 86.89
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,274.10 2,160.59 1,881.58 693.36 537.84
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,428.20 1,863.31 1,405.91 1,133.07 1,012.61
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,861.31 4,131.02 4,254.95 2,079.10 1,723.23
  รวมสินทรัพย์ 15,135.40 6,291.61 6,136.53 2,772.46 2,261.07
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 544.35 344.01 223.34 241.67 92.21
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 681.37 1,715.85 1,518.14 290.52 461.55
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 160.58 175.73 178.43 127.01 58.51
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,920.04 2,680.59 2,087.29 842.65 711.41
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,708.70 596.01 661.34 395.71 95.88
  รวมหนี้สิน 4,628.73 3,276.59 2,748.62 1,238.36 807.29
  ทุนจดทะเบียน 2,249.39 1,292.25 1,365.41 1,050.00 1,050.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,487.19 1,136.51 1,201.38 1,005.00 887.98
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,990.80 1,259.08 1,497.03 348.60 187.23
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,066.79 206.28 268.84 153.27 378.45
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -188.23 -42.01 -42.01 -42.01 -42.01
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -188.23 -42.01 -42.01 -42.01 -42.01
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,380.48 2,572.40 2,937.31 1,482.86 1,418.80
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,126.19 442.62 450.60 51.24 34.98
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,607.57 1,387.05 2,095.80 1,395.63 1,123.17
  รายได้อื่น 180.89 31.63 212.27 51.90 44.76
  รวมรายได้ 2,833.74 1,444.38 2,339.11 1,512.72 1,279.37
  ต้นทุน 1,838.44 839.77 1,376.87 835.77 721.42
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 715.63 388.46 558.18 509.76 437.82
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,545.29 1,225.30 1,930.77 1,366.79 1,194.49
  EBITDA 1,530.83 408.54 643.86 366.74 177.69
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 318.92 205.63 293.43 220.81 92.80
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,211.91 202.91 350.43 145.93 84.89
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 964.22 136.82 213.60 102.06 57.99
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.71 0.13 0.20 0.11 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 142.92 340.36 378.49 411.45 306.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5,038.47 -913.35 -1,108.31 -671.30 -349.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,897.17 931.81 872.41 225.83 86.36
  เงินสดสุทธิ 1.62 358.81 142.59 -34.02 43.22
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.18 0.81 0.90 0.82
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.01 9.01 9.67 7.03
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.69 5.67 7.87 5.80
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 1.09 0.81 0.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.35 0.42 0.53 0.60
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.50 39.46 34.30 40.12
  EBIT Margin (%) 42.77 14.05 14.98 9.65
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 35.23 10.42 11.01 6.45

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 ส.ค. 2565 PP 3,571,428 1,487,192,290 1.00
  24 ส.ค. 2565 PP 8,742,857 1,483,620,862 1.00
  23 ส.ค. 2565 PP 17,592,920 1,474,878,005 1.00
  19 ส.ค. 2565 PP 26,121,350 1,457,285,085 1.00
  13 มิ.ย. 2565 PP 7,518,584 1,431,163,735 1.00
  13 มิ.ย. 2565 PP 6,896,005 1,423,645,151 1.00
  01 มิ.ย. 2565 PP 1,785,714 1,416,749,146 1.00
  12 พ.ค. 2565 PP 1,714,284 1,408,596,185 1.00
  11 พ.ค. 2565 PP 67,639,640 1,406,881,901 1.00
  11 มี.ค. 2565 PP 70,000,000 1,271,379,956 1.00
  16 ก.ย. 2564 PP 110,000,000 1,136,505,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 87.99 35.44 50.17 24.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 118.92 35.07 64.74 15.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 96.19 29.23 54.63 18.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 107.73 20.57 41.26 14.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 604.72 94.73 109.30 76.00

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.88 9.09 16.07 12.64
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.95 40.16 22.72 28.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.91 8.73 9.15 8.56
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 52.85 41.81 39.90 42.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.98 3.71 4.85 2.22
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.65 98.50 75.28 164.22
  วงจรเงินสด (วัน) 49.15 -16.53 -12.65 -92.71


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SABUY-W1, SABUY-W1-R, SABUY-W2, SABUY-W2-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้