รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ธ.ค. 2564 18:22:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
J
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  BWG  13 ธ.ค. 2564  21 ม.ค. 2565
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)  CHO  13 ธ.ค. 2564  21 ม.ค. 2565
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)  HL  13 ธ.ค. 2564  21 ม.ค. 2565
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  J  13 ธ.ค. 2564  30 ธ.ค. 2564
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  J-W1  13 ธ.ค. 2564  30 ธ.ค. 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  SAAM  13 ธ.ค. 2564  21 ม.ค. 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  SAAM-W1  13 ธ.ค. 2564  21 ม.ค. 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  SAAM-W2  13 ธ.ค. 2564  21 ม.ค. 2565
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)  K  13 ธ.ค. 2564  30 ธ.ค. 2564
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  K-W1  13 ธ.ค. 2564  30 ธ.ค. 2564

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  AJA  13 ธ.ค. 2564  21 ม.ค. 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3  AJA-W3  13 ธ.ค. 2564  21 ม.ค. 2565
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)  CMO  13 ธ.ค. 2564  30 ธ.ค. 2564


หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio
เป็นต้น
____________________________________________________________________________________________________________