รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2560 08:18:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.4343% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9255% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________