รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2560 08:34:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ SYMC
หลักทรัพย์
SYMC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สำนักงานได้รับ ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SYMC
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด

รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________