รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2560 19:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
WORK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แกรททิทูด อินฟินิท(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดีเอ็นเอ 2002(listed)
โดย นาย ปริญญา จารวิจิต
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์(listed)
โดย MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สิงห์ เอสเตท(listed)
โดย CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0451% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์มิมิต
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.11927% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.11208% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________