รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2560 08:17:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ SIS
หลักทรัพย์
SIS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
สำนักงานได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)
ของ บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SIS
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด

รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________