รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2561 12:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
MAX
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก(listed)
โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -18.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก(listed)
โดย บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 18.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 18.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โมโน เทคโนโลยี(listed)
โดย นาย พิชญ์ โพธารามิก
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 63.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์(listed)
โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 70.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________