รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2561 17:45:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561
หลักทรัพย์
HTECH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.10037% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.94324% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซันสวีท(listed)
โดย นาย องอาจ กิตติคุณชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0232% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 70.0232% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น(listed)
โดย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -26.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล(listed)
โดย นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย นันทนัช พิบูลนันท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.259% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.074% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่(listed)
โดย นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.167% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.87% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________