รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 เม.ย. 2561 19:23:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.837% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.117% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย สถาพร โพธิ์ทอง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต(listed)
โดย นาย จิรวุฒิ คุวานันท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(listed)
โดย บริหารสินทรัพย์ทวี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สหการประมูล(listed)
โดย นาย เทพทัย ศิลา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.011% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.009% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ฮอท พอท(listed)
โดย นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________