รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2561 07:50:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ 2S เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
2S
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) (2S)
ทุนเดิม (บาท)                    : 399,999,337.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 399,999,337
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 49,999,463
ทุนใหม่ (บาท)                    : 449,998,800.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 449,998,800
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 8 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 พ.ค. 2561
______________________________________________________________________