รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2561 19:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. กรีน รีซอร์สเซส(listed)
โดย นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/06/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้(listed)
โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 02/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บง. ศรีสวัสดิ์(listed)
โดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 45.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม(listed)
โดย นาย มารุต แสงศาสตรา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช(listed)
โดย นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 03/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 15.63% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________