รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2561 07:59:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ชีวาทัย(listed)
โดย TEE DEVELOPMENT PTE.LTD.
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -12.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ชีวาทัย(listed)
โดย บริษัท ชาติชีวะ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 12.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 67.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไดเมท (สยาม)(listed)
โดย นาย ชินชัย ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 11.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มั่นคงเคหะการ(listed)
โดย นาย ฟิลิปวีระ บุนนาค
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มั่นคงเคหะการ(listed)
โดย บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.323% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.099% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอคิว เอสเตท(listed)
โดย CHIT LOM LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________