รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2562 08:53:00
หัวข้อข่าว
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 19 บริษัท 
ที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดติดต่อกันเป็นปีที่ 2
ขึ้นไป ดังนี้
    
1. บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (BAT-3K)
2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)
3. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (CNS)
4. บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) (INOX)
5. บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KWG)
6. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)
7. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC)
8. บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (PICO)    
9. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (PRG)
10. บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC)
11. บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON)
12. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ROH)
13. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK)
14. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (SSC)
15. บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)
16. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC)
17. บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS)
18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (UOBKH)
19. บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุก 6 
เดือนจนกว่าบริษัทจะมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วน
______________________________________________________________________