รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2562 07:37:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ ARIN เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
ARIN
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ARIN)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : ARIN
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 10 ก.ค. 2562
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 10 ก.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 600,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 600,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 300,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 150,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 1.80
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 03 ก.ค. 2562
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
______________________________________________________________________