รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ธ.ค. 2562 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์
THANI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย FULCRUM GLOBAL CAPITAL LIMITED 
ซึ่งเป็นการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง 
ซึ่งเป็นการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY TITAN COMPANY (HONG KONG) LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.5764% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.5764% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.5764% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.5764% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.155% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.8901% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.155% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.8901% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------