รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2563 09:22:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศแก้ไขวันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2563 
โดยยกเลิกวันหยุดทำการซื้อขายในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
ตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD
(วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)
______________________________________________________________________