รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มี.ค. 2563 07:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563
หลักทรัพย์
SHR
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย Mr. Kwon Cjan Ho 
ซึ่งเป็นการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 10.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 14.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 10.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 22.78% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย Mr. Kwon Ping Ho 
ซึ่งเป็นการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 10.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 16.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 10.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 32.47% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.2782% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 2.6914% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.2782% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 65.174% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------