รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2563 17:29:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ MATCH
หลักทรัพย์
MATCH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
สำนักงานได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)
ของ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ MATCH
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด
แบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________