รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ค. 2563 07:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 67.8249% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 67.8249% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 9.9778% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9778% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.9778% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.9778% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 44.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย AUSTIN ASSET LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.4644% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.8759% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.4644% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 65.5959% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------