รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ย. 2563 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ DIMET เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (DIMET)
ทุนเดิม (บาท)                    : 269,187,261.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 538,374,522
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,076,749,044
ทุนใหม่ (บาท)                    : 807,561,783.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,615,123,566
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 2
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.10
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 22 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 29 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 พ.ย. 2563
______________________________________________________________________