รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ย. 2563 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1724% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.8731% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.1724% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.8731% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 60.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 60.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ผู้รายงานแจ้งยกเลิก)

3. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ผู้รายงานแจ้งยกเลิก)

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.0149% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.8802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.0149% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 31.0107% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 15.0966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 29.6632% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 15.0966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 51.827% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 15.0966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 29.6632% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 15.0966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 51.827% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สาธิต กุมาร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1411% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1208% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.1411% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.1208% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------