รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2564 07:10:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ SABUY เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ตลาดรองเดิม                     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : บริการ
ตลาดรองใหม่                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : บริการ
หมวดธุรกิจใหม่                    : พาณิชย์
ลักษณะธุรกิจ                     :
1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า "เติมสบายพลัส" 
และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน 2.
การจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวนดิ้ง
พลัส" 3. ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร
รวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร
วันที่มีผล                      : 16 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________