รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2564 08:22:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ASN เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
ASN
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ASN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 77,999,991.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 155,999,982
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 31,199,971
ทุนใหม่ (บาท)                    : 93,599,976.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 187,199,953
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 5 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________