รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ชินชัย ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0619% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9707% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0619% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.9707% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.7871% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 16.747% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.7871% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 16.7488% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วรัญญู ศิลา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.9226% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 16.1824% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.9226% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 16.1824% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วรัญญู ศิลา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.7871% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.2598% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.7871% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.2598% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ภาคภูมิ ศิลา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 8.9226% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 16.0772% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.9226% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 16.0772% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------