รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มิ.ย. 2564 07:59:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ SMD เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
SMD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (SMD)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SMD
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุปโภคบริโภค
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 17 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 17 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 214,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 214,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 107,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 54,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 54,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 7.20
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 09 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ 
เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลในประเทศและบุคคลทั่วไป
______________________________________________________________________