รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.2188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 30.9642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.2188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 30.9642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย พุทธชาติ รังคสิริ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.0143% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 13.4756% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.0143% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 13.4756% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.3712% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.9129% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.3712% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.9129% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.4537% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 3.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.4537% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.6816% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------