รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
KWM
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.669% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.669% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.669% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.669% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว กรวรรณ วนโกสุม 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 21.0714% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 22.2619% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 21.0714% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 22.2619% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย เอกพันธ์ วนโกสุม 
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 21.0714% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0.1944% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 21.0714% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.1944% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------