รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ส.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564
หลักทรัพย์
KWM
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว จารุนันท์ อัศวดำรงชัย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.1604% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.8527% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.1604% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.8527% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย เสกสรร ครองพาณิชย์ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.6063% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.6063% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย เอกพันธ์ วนโกสุม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.9523% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 44.1666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.9523% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 57.8452% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.402% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 33.3079% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.402% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 35.318% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------