รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
หลักทรัพย์
BTNC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ศิราธาน จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 24.7188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.7188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 30.9164% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 21.3855% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 21.3855% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 21.3855% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 21.4446% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.1315% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 22.5634% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.1315% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 22.5634% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง วิไล ตั้งคารวคุณ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 8.6956% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0.8695% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.6956% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.8695% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------