รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ BIS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
BIS
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : BIS
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 05 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 05 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 314,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 314,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 157,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 94,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 94,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 6.00
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2565
ลักษณะธุรกิจ                     :
เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ BIS จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________