รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2565 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 9.8081% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.2053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.8081% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.2053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.7036% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 15.2402% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.7036% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 15.2402% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว เจนจิรา กิตติอิสรานนท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9199% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9199% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0034% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 0.2005% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0034% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.2005% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0025% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0009% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0025% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0009% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.2316% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9252% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.2316% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.9252% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.6638% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.7944% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.6638% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.7944% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.2129% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1995% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.2129% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.1995% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0736% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9982% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0736% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9982% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

10. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.4388% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 19.2131% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.4388% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 19.2131% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

11. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว Yunfei Chen
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0167% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0033% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0167% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0033% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

12. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0545% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.013% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0545% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.013% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

13. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 14.4877% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 14.4877% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

14. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.3481% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.3481% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

15. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.839% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.839% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.839% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.839% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

16. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย SILOM ROAD LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 48.0176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 48.0176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุด Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 48.0176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุด Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 48.0176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

17. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0862% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0822% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0862% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0822% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

18. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.037% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9705% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.037% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9705% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

19. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย นพชัย วีระมาน
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.1666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 6.2909% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.1666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.2909% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

20. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง จันทิรา ลือสกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 9.006% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9.6492% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.006% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.6492% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

21. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง จันทิรา ลือสกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 9.006% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9.6492% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.006% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.6492% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------