รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2565 08:31:00
หัวข้อข่าว
31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ SF ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
SF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SF)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 31 พ.ค. 2565
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 01 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________