รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2565 08:31:00
หัวข้อข่าว
22 มิถุนายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ PE ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
PE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 22 มิ.ย. 2565
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 23 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________