รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2565 08:37:00
หัวข้อข่าว
9 สิงหาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ PAE ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
PAE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PAE)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 09 ส.ค. 2565
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 10 ส.ค. 2565
______________________________________________________________________