รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2565 09:24:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้ง APEX NOK PACE และ TSF ไม่นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2565
หลักทรัพย์
TSF
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งรายชื่อบริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
2565 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
1.  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX) 1/
2.  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK) 1/ 2/
3.  บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) 1/ 2/
4.  บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF) 1/
ทั้งนี้ ทั้ง 4 บริษัทอยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
(รายละเอียดตาม PDF File)
______________________________________________________________________