รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ 24CS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2565
หลักทรัพย์
24CS
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 
(24CS)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : 24CS
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 03 ต.ค. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 03 ต.ค. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 430,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 430,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 215,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 130,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 130,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 3.40
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2565
ลักษณะธุรกิจ                     :
จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ
และรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ 24CS จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________