รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ย. 2565 13:29:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TFEX รับ บล. ลิเบอเรเตอร์ (LIB) เป็นสมาชิก เริ่มให้บริการ 21 พ.ย. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                            ฉบับที่ 92/2565
                                    18 พฤศจิกายน 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TFEX รับ บล. ลิเบอเรเตอร์ (LIB) เป็นสมาชิก เริ่มให้บริการ 21 พ.ย. นี้
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ 
TFEXรับบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด โดยใช้ชื่อย่อว่า "LIB" เป็นสมาชิกหมายเลข 21
โดยได้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเน้นการให้บริการซื้อขายผ่า
นระบบอินเทอร์เน็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ LIB
ยังได้เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (TCH) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)
เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 29 
ห้องเลขที่ 2906 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เว็บไซต์ www.liberator.co.th
 
ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือดูรายชื่อบริษัทสมาชิกทั้งหมดได้ที่ www.set.or.th

                  "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________