รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ม.ค. 2566 08:03:00
หัวข้อข่าว
3 มกราคม 2566 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ ABICO ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 03 ม.ค. 2566
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 04 ม.ค. 2566
______________________________________________________________________