รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2566 09:04:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนธันวาคม 2565
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                        ฉบับที่ 3/2566
                                 10 มกราคม 2566

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนธันวาคม 2565

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ 
อีกทั้งความเสี่ยงจากการเกิด recession ในหลายประเทศเร่งตัวเพิ่มสูงขึ้น
จึงเป็นปัจจัยลบทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับเชิงลบและปรับตัวลดลงตลอดปี แต่ SET Index
กลับมีความผันผวนที่น้อยกว่าและเป็นดัชนีเพียงไม่กี่ดัชนีในโลกที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในปี 2565

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในปี 2565 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้นอาเซียน โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก
จากเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวดีต่อเนื่อง ประกอบกับข่าวดีที่ประเทศต่างๆ
ทยอยเปิดประเทศโดยนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะค่อยๆ
เพิ่มขึ้น และกลับไปสู่ระดับช่วงก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 ในขณะที่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า
โดยผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวมทั้งปีอยู่ที่ 196,886 ล้านบาท
ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ในปี 2535

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-  ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 SET Index ปิดที่ 1,668.66 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนหน้า 
โดยปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 SET
Index ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.7%
-  SET Index ในปี 2565 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ
กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
-  ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนตั้งแต่ปี 2555 
แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันจะปรับลดลงมาจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า
ซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค ในเดือนธันวาคม 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET
และ mai อยู่ที่ 56,184 ล้านบาท ลดลง 27.3% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน
โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และในปี 2565
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 76,773 ล้านบาท
-  ด้านการระดมทุนในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีมูลค่าการเสนอขาย IPO สูงที่สุดในอาเซียน และเป็นอันดับ 4
ในเอเชีย โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาจดทะเบียนจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยในเดือนธันวาคม 2565
มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 5 หลักทรัพย์ และ 1
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และใน mai 4 หลักทรัพย์
ทำให้มูลค่าการเสนอขายในหุ้น IPO ของไทยปี 2565 อยู่ที่ 127,836 ล้านบาท
-  Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 16.1 เท่า 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.2 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ
14.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.0 เท่า
-  อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 2.76% 
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.16%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-  ในปี 2565 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 565,627 สัญญา เพิ่มขึ้น 
0.9% จากปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้น SET50 Index Futures โดยในเดือนธันวาคม 2565
มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 690,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.7% จากปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ
Single Stock Futures

      "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________