การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
C
ช่วงเวลา:
01/01/2565 - 31/03/2565

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
GLOCON C 03/03/2565 19/05/2565
JCKH C 03/03/2565 -
WAVE C 02/03/2565 -