การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Notice Pending (NP)
ช่วงเวลา:
01/01/2565 - 31/03/2565

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
APEX NP 02/03/2565 -
ACAP NP 01/03/2565 -
MAX NP 01/03/2565 -
SSS NP 01/03/2565 -
THAI NP 01/03/2565 -
TSF NP 01/03/2565 -
PE NP 22/02/2565 -
NATION NP 10/01/2565 10/01/2565